Kamen Rider Chronos, Kamen Rider Poppi và Kamen Rider Para-DX LV99

Tất cả các Kamen Rider bên dưới sẽ xuất hiện trong tháng 4,5 và 6 sắp tới:

Bằng cách dùng Buggle Driver II cùng Kamen Rider Chronicle Gashat, một ai đó sẽ có thể henshin thành Kamen Rider Chronos như hình bên dưới.

Poppi cũng sẽ henshin thành Kamen Rider Poppi bằng cách dùng Tokimeki Crisis Gashat kết hợp với Buggle Driver II.

 

Parad cũng sẽ lên LV99 bằng cách sử dụng Gear Dual Gashat cùng với Gamer Driver để henshin thành Kamen Rider Para-DX Perfect Knockout Fighter LV99. Anh ta cũng sẽ có vũ khí mới gọi là Gashacon Parabragun.

Hình ành thêm của form cuối Ex-Aid: Kamen Rider Ex-Aid Muteki Gamer. Emu sẽ sử dụng Hyper Muteki Gashat để từ Kamen Rider Ex-Aid Maximum Gamer Level 99 lên form này.

Toku Factory 

(Tổng hợp từ ORS)

%d bloggers like this: