Tổ chức X trở lại trong ngoại truyện Brave

Trong đoạn cuối của Kamen Rider Brave: Phải sống sót! Sự hồi sinh của biệt đội Beast Rider!, chúng ta đã thấy được một thành viên của tổ chức X nhặt lại Night of Safari Gashat.

Người này cho biết quá trình thu thập data từ Gashat đã hoàn tất và sẽ chuyển sang bước tiếp theo của kế hoạch. Lần cuối cùng chúng ta thấy tổ chức X trong Kamen Rider là từ movie “Mọi người, vũ trụ ở đây” của Kamen Rider Fourze, được chiếu vào năm 2012.

Hiện tại vẫn không rõ liệu tổ chức X có tiếp tục xuất hiện trong series Kamen Rider Ex-Aid không, hay sẽ xuất hiện trong một movie khác của phim.

Toku Factory
(Tổng hợp)

%d bloggers like this: