Tin tức Ex-Aid tháng 3; Brave có form mới trong Chou Super Hero Taisen

Trong tháng 3, nhờ có Maximum Mighty X Gashat mà Emu sẽ lên form mới: Kamen Rider Ex-Aid Maximum Gamer LV99. Ở LV99 này, Ex-Aid sẽ có các đòn đánh như Maximum Crital Strikes và nhiều chiêu Kimewaza khác nhau.

Trong movie Chou Super Hero Taisen (25/3 chiếu), Brave sẽ có 1 form đặc biệt. Nhờ có Galaxian Gashat mà Brave có thể henshin thành Kamen Rider Brave Galaxian Quest Gamer.

Trong trận chiến cuối phim, Kyuren-Oh từ Kyuranger sẽ tham gia đánh, ngoài ra Ex-Aid Maximum Gamer nhờ vào game medal sẽ hóa thành khổng lồ và giúp sức cho Kyuren-Oh.

Toku Factory
(Tổng hợp)

%d bloggers like this: