About & Privacy

Blog là nơi đăng những tin tức, cảm nhận, những bài dịch thuật bình luận từ nước ngoài… về các phim thuộc thể loại Tokusatsu như Super Sentai, Kamen Rider…  Tất cả do một nhóm người vô danh lập ra, có đam mê Tokusatsu thực hiện. Đây là một góc nhỏ cho các bạn yêu thích phim Tokusatsu theo dõi.

Disclaimers

This is only a blog dedicated to Tokusatsu films and favourites, not affiliated with any companies.
Super Sentai and Kamen Rider are the properties of Toei. We’re just sharing our thoughts and translate some comments from audiences fanbase into Vietnamese on these franchises.

Contact us: https://www.facebook.com/tokufactory/